Vägledande samtal


Samtal

Ibland  sitter vi fast i tankemönster, känslor och beteenden som är svårt att själv ta sig ur. Tankarna bara går runt och det är svårt att se de bakomliggande orsakerna. Stress påverkar kroppen på det sätt att vi har svårt att tänka logiskt och man fastnar i en ond nedåtsprial


Det är värdefullt för mig att möta varje människa med ett öppet, nyfiket sinne som öppnar upp för att se möjligheter och lösningar. Det som är grunden i förändringsarbete är att bli medveten om din värdegrund och vad som styr dina beslut och beteenden.  När du är medveten får vi en karta där du lättare ser vad som behöver stoppas och vad som behöver förstärkas i ditt liv.


För att kunna  hitta balans och läkning är helhetsperspektivet av människan viktigt. Det finns samband  mellan våra tanke, känsla, kropp, själ och vår hälsa. Även den miljö vi befinner oss i påverkar.


Jag är inte psykoterapeut, men beteendevetare med inriktning på kommunikation samt MI-utbildad.   Jag har förändrande samtal varje dag i mitt arbete och är trygg i den rollen.


Therapy is basically meditation and love

because without love and meditation there is no healing possible.

- Osho
Copyright wellnesscenter4u © All Rights Reserved Anna-Maria ÖhrströmMail: anna@wellnesscenter4u.se