Taktil massage


Vad är taktil massage

Taktil massage är en mild massage, mjuk omslutande beröring med varsamma styrkningar som aktiverar beröringsreceptorerna. Taktil massage ges med respekt, omtanke och lyhördhet.


Taktil är latin och betyder beröra så denna massage är en beröringsmassage där händerna är redskapet och huden mottagare. När vi ger någon tröst eller när något gjort sig illa blir vår instinktiva reaktion att hålla om, lägga en tröstande hand osv.


Det finns ett stort antal metoder av taktil massage och den metod jag använder heter Taktipro. Det finns en mängd forskning gjort på just denna massageform, se vidare under lästips. Denna metod är utarbetad av sjuksköterskan Siv Ardeby efter ett forskningsprojekt tillsammans med socialstyrelsen.


När man ger taktil massage aktiveras det parasympatiska nervsystemet i kroppen. Detta är lugn och rosystemet och är en motpol till adrenalinpåslag och stress. Den ges efter en bestämd struktur som är utvecklad efter hudens dermatom, efter de langerska linjerna och taktila beröringsreceptorers lokalisation och täthet. Det betyder att man ger massagen på det sätt som mest aktiverar lugn och ro systemet.


Att vara närvarande och lyhört se hela människan är också en del av metoden.Hur går en behandling till?

Då denna massage är en beröringsmassage är det inget som gör ont och man kan anpassa denna massage till varje individs behov. Man ger mjuka lugna mjuka strykningar, lätta tryck och hålla om.

Rummet är stilla med tända ljus och beroende på vad du vill spelas avlappningsmusik eller hel tystnad.

Du ligger på en massagebänk med handdukar och ett täcke över dig. Endast den kroppsdel jag masserar är bar.

En helkroppsmassage börjar man med att ligga på mage på massagebänken under täcken och jag gör en kort avslappningsövning. Därefter värmer jag oljan i mina händer, ta kontakt med den kroppsdel som skall masseras. Rörelserna är mjuka omslutande, hudberöringen kontinuerlig med en lugn rytm som följer varandra.

Ordningen på massagen är ben, rygg, nacke, huvud sedan vänder du dig om och jag masserar ansikte, bålen, mage, armar, händer, ben och sist fötter.

När jag masserar har jag full respekt för personens integritet. Under hela massagen är jag uppmärksam på ickeverbala signaler såsom mimik, muskelspänningar, andning osv.


När massagen är klar gör jag längsgående strykningar över kroppen och gör en kort övning för att sakta och i er egen takt vakna upp från avslappningen.

När jag masserar är jag helt tyst och låter personen som får massage välja om den vill prata eller inte. Dock råder jag alla att låta denna lilla stund vara helt för avslappning. Din alldeles egen stund bara för dig att slappna av.

En helkroppsmassage tar ca 75 min och en halvkroppsmassage 45 min.
Effekter som den taktila metoden kan ge

Avslappning

•Ökad vakenhet och intresse för omvärlden

•Större förmåga till kommunikation

•Bättre koncentration

•Stärkt kroppsuppfattning

•Bättre självkänsla

•Förbättrad mag och tarmfunktion

•Sänkt blodtryck

•Lugn

•Bättre sömn

•Smärtlindring

•Minskad stress och oro

•Ökat välbefinnande

•Stärka immunförsvaret

•Ökad medvetenhet om sitt inre

•Kontakt med sina känslor
Vem kan få behandling?

Det som är underbart med taktil massage är att alla kan ta emot den. Man anpassar den till varje individs behov.•Spädbarn där föräldrarna lär sig massagen. Detta stärker anknytningen mellan förälder och barn. Småbarn älskar massagesagor

•Barn i skola mår väl av massage och har lättare att lära sig. På skolor där man masserar finns mindre mobbing

•Stresstillstånd

•Vid psykisk ohälsa

•Om man har smärttillstånd eller fysiska svårigheter lindrar taktil massage

•I livets slutskede

•Traumabearbetning för att komma i kontakt med det ord inte kan förmedlaBeröring vid traumabearbetning

När ett barn föds är beröringen livsviktig. Barn som blir utan beröring/närhet får sämre immunförsvar, beteendestörningar eller till och med dör.

Beröringen är  lika viktig i livets alla åldrar.


Beröring kan ge mer än bara djup avslappning. När vi utsätts för trauma, sorg och smärta som går obearbetad stannar den kvar i vårt system. Den kan vara dold/omedveten, men det påverkar vårt mående beteende och relationer.


Vid en massagebehandling ges en möjlighet att stanna upp och bli medveten om sin kropp, tankar, känslor. Att ta hand om det ord inte kan förmedla.

Där lyssnar jag in det subtila kroppsspråket och med lyhördhet och respekt för varje individ och situation hjälper personen igenom det som kommer upp.


Att få taktil massage i kombination med samtalsterapi ger en helhet att bearbeta stress, sorg, trauma som ökar förändringsarbetet.

Lästips


Om du vill läsa mer om forskning på taktil massage kan du gå in på Taktipros hemsida. Här har du en direktlänk

http://www.taktil.se/07/lankar.php

Litteratur

Uvnäs Moberg K. Lugn och beröring oxytocinets läkande verkan i kroppen. Natur och Kultur, 2000

Socialstyrelsens ädelrapport art.nr 1997-12-26:taktil massageCopyright wellnesscenter4u © All Rights Reserved Anna-Maria ÖhrströmMail: anna@wellnesscenter4u.se