Reiki


Reiki 


Vad är Reiki?

Reiki är en japansk avslappningsteknink som ökar din livsenergi. Reiki är det japanska språket kanji och det betyder Rei- Universell/gudomlig, ki- livsenergi. Ki finns i allt levande. När man ger reiki är man en kanal för den här energin som går genom kroppen och ut genom händerna till mottagaren. Detta är en enkel men kraftfull metod som alla kan lära sig. Den verkar fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.


Livsenergi

Livsenergi har många namn beroende på kultur och religion. I Kina kallar man det för Chi, i Indien prana, i Japan Ki och i väst kallar man det för bioplasma eller livsenergi. För oss här i väst är det inte så vanligt att vi talar om livsenergi i och runt vår kropp, dess flöde och blockeringar. I Asien däremot har man använt det i mer än 3000 år för att bota sjukdomstillstånd. Livsenergi flödar i oss i något som kallas meridianer och chakran och runt vår kropp i ett fält kallat för auran. Det finns i allt levande och lämnar oss när vi dör. Den förbrukas under vårt dagliga liv och måste fyllas på för att vi ska må bra. När livsenergin är låg eller blockerat är det mer troligt att vi blir sjuka. Vi kan även ha känslomässiga och mentala blockeringar från något som har hänt oss tidigare i livet. Det kan exempelvis vara sorg, skuld, ilska som vi inte tillåtit oss att känna utan stängt inom oss. Reiki som ger ökad livsenergi balanserar energierna och kan lösa dessa blockeringar. Sådana blockeringar släpper endast om man är redo att bearbeta dem.

Reikins ursprung

Reiki har sina rötter i Tibet där den användes av buddistiska munkar. Den är en av de äldsta healingmetoderna och omtalas i 2500 år gamla skrifter. En japan vid namn Mikao Usui återupptäckte reiki i början på 1900-talet och det är nu uppkallat efter honom Usui Shiki Reiki Ryoho, Usui systemet för naturlig healing.


Alla kan lära sig reiki

Reiki kan inte läras från böcker, utan måste aktiveras av en reikimaster. Detta sker på en kurs där man gör en initiering(överföring) av energier som öppnar upp för din inre healingkanal. Reiki flödar genom din kropp och ut genom dina händer. Om du utan att bli initierad av reiki och lägger dina händer på en annan människa överförs livsenergi, men intensiteten är mycket lägre än om du är initierad. Alla Kan lära sig reiki. Det som skiljer reiki från annan healing form är att den flödar automatiskt när vi med kärlek lägger händerna på någon som du vill ge till. På så ett kan du enkelt ge till dig själv och till allt levande. Efter en initiering finns reikin kvar för resten av ditt liv, den tar aldrig slut, den skadar aldrig, och den går automatsikt till det område med störst blockering.



Behandling

Under en behandling ligger vanligtvis mottagaren på en massagebänk. Löst sittande kläder är att föredra, så att man kan vara helt avslappnad. Kudde och filt finns till hands om man vill ha. Givaren lägger sina händer på olika positioner på mottagarens kropp eller strax ovanför kroppen. Hur länge man dröjer sig kvar på varje område beror på hur mycket blockeringar/tung energi man har. Sedan avslutas behandlingen med en lätt massage. En hel behandling tar mellan 60-90 minuter. Reiki flödar automatsikt dit där det finns störst obalans I kroppen. Givaren kan ofta känna in olika blockeringar/spänningar och jobba extra där. Reikin balanserar energierna i kroppen och ökar din livsenergi, vilket bidrar till att skapa en frisk kropp och själ. Det har gjorts flera vetenskapliga studier på reiki med dokumenterad effekt.

Mottagaren brukar uppfatta energin som värme, men ibland som en pirrande eller kall känsla. En reiki behandling startar en inre reningsprocess på ett fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt plan. Den frigör toxiner och blockeringar. På grund av detta kan du känna av gamla skador, få huvudvärk etc. under det närmsta dygnet. Det inträffar inte alltid, men är helt normalt och tyder på att djup healing ägt rum. Det är viktigt att du dricker extra vatten efter behandlingen. Reiki finns kvar i kroppen 1 dygn efter. Givaren ställer inga diagnoser och den går under kvacksalverilagen. Reiki ska ses som ett komplement till sjukvård och mediciner och fungerar bra med andra alternativa metoder. I USA, England och Norge används reiki på sjukhus. Givaren har alltid tystnadsplikt mot sina kunder så att man kan känna sig helt trygg. Jag tycker att det är viktigt vid både kurser och behandlingar att det ges tillräckligt med tid för samtal om det finns frågor rörande reiki. Jag rekommenderar att inte köra bil direkt efter behandlingen Ca 30 min. Ta det gärna lugnt efteråt och ge dig själv lite extra tid att bry dig om dig själv och lyssna inåt på kropp och själ. Drick inte alkohol det närmsta dygnet efter behandling.


REIKI ÄR EN FRISKVÅRDSMETOD

Det innebär att både utbildningar i Reiki och Reiki behandlingar är skattefria i personalvårdande syfte och kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren.

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda Reiki som förebyggande och rehabiliterande friskvård.

Beslutet innebär att individen kan använda sina friskvårdspengar för att få reikibehandlingar och att företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsan och välbefinnandet.


Viktigt att komma ihåg

 

Alternativa och holistiska behandlingar har en välgörande förmåga och många kan vittna om dess helande kraft. Det betyder inte att du ska låta bli att uppsöka läkare om du är sjuk. Alternativa och holistiska behandlingar kan sedan användas som ett komplement till modern läkarvård.




Jag är medlem i Reikiförbundet


Det finns bara två sätt att leva sitt liv.


Det ena är som om ingenting är ett mirakel.


Det andra är som om allt är ett mirakel. Albert Einstein











Copyright wellnesscenter4u © All Rights Reserved Anna-Maria Öhrström



Mail: anna@wellnesscenter4u.se