Mindfulness

Mindfulness


Mindfulness handlar om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick utan att dömma. Vid mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta. Meditationsformen har sitt ursprung i zenbuddismen för över 2000 år sedan men har på kort tid också blivit ett viktigt inslag i hälso- och sjukvård.


"Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi  upplever. Mindfulness handlar omatt se det som är. Mindfulness ersätter förnekande och förvrängning med klarhet och acceotanns, vilkjet leder till visdom och bättre val."Johan Kabat-Zinn  professor vid University Hospital i Massachusetts. Han tog in mindfulness i västerländsk medicin och har sedan 1979 behandlat 16000 människor med kronisk smärta och stressrelaterade sjukdomar  med stor framgång.


Visste du att varje dag tänker vi  ca 65000 tankar varav ca 90-95 % är samma tankar som du tänkte igår.  Vi går på autopilot  och  reagerar man  med gamla  invanda beteendemönster. Genom enkla övningar med mindfulness blir vi mer närvarande i nuet och  medvetna om våra tankar och  vi kan göra mer medvetna val och finna ändamålsenliga lösningar. Styra våra liv i den riktningen vi vill.


Mindfulnessträning hjälper oss till ett ökat välbefinnande och ett rikare liv, där vi lättare kan ta tillvara på varje ögonblick istället för att slukas upp av tankar på det som varit eller oro kring vad som ska komma. Forskningen visar dessutom att 8 veckors mindfulnessträning har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner. Forskning visar på att mindfullness även är ett mycket bra redskap för vid annan psykisk ohälsa och smärtproblematik.  Ett förhållningssätt till livet som skapar acceptans, avslappnat sinne, glädje och frihet.

 


Vill du


öka din livskvalité

 

      vara närvarande i det du gör


uppleva mer acceptans och mindre inre dömmande

 

   känna harmoni och glädje i nuet

 

     minska på automatiska tankar som snurrar runt

 

     minska inre oro och stress


då är mindfulness något för dig


Mindfulnessträning förändrar hjärnfunktion läs mer här


 Copyright wellnesscenter4u © All Rights Reserved Anna-Maria ÖhrströmMail: anna@wellnesscenter4u.se