Yoga

Yoga


De former av yoga som jag har på Wellnesscenter är Kundaliniyoga och Medicinsk yoga. Det är två fantastiska former där du  tränar kroppen och medvetet slappnar av. 

Vid utövande av yoga så finns det evidens (bevis), för positiva medicinska

effekter, såsom sänkt blodtryck, sänkt andningsfrekvens, sänkt puls, sänkta nivåer av olika stresshormoner (kortisol, adrenalin, noradrenalin).  Det blir en sänkt aktivitet i det sympatiska nervsystemet (aktiverande nervsystemet) och ökad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet (lugnande nervsystemet).

Vid långvarigt utövande av yoga kan man se en positiv påverkan på hjärta och kärl och även muskler och leder i form av ökad rörlighet, styrka och minskad smärta.

Copyright wellnesscenter4u © All Rights Reserved Anna-Maria ÖhrströmMail: anna@wellnesscenter4u.se