Mindfulness

Mindfulness

 

Mindfulness handlar om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick utan att dömma. Vid mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta. Meditationsformen har sitt ursprung i zenbuddismen för över 2000 år sedan men har på kort tid också blivit ett viktigt inslag i hälso- och sjukvård.

 

"Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. Mindfulness handlar omatt se det som är. Mindfulness ersätter förnekande och förvrängning med klarhet och acceotanns, vilkjet leder till visdom och bättre val."Johan Kabat-Zinn professor vid University Hospital i Massachusetts. Han tog in mindfulness i västerländsk medicin och har sedan 1979 behandlat 16000 människor med kronisk smärta och stressrelaterade sjukdomar med stor framgång.

 

Visste du att varje dag tänker vi ca 65000 tankar varav ca 90-95 % är samma tankar som du tänkte igår. Vi går på autopilot och reagerar man med gamla invanda beteendemönster. Genom enkla övningar med mindfulness blir vi mer närvarande i nuet och medvetna om våra tankar och vi kan göra mer medvetna val och finna ändamålsenliga lösningar. Styra våra liv i den riktningen vi vill.

 

Mindfulnessträning hjälper oss till ett ökat välbefinnande och ett rikare liv, där vi lättare kan ta tillvara på varje ögonblick istället för att slukas upp av tankar på det som varit eller oro kring vad som ska komma. Forskningen visar dessutom att 8 veckors mindfulnessträning har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner. Forskning visar på att mindfullness även är ett mycket bra redskap för vid annan psykisk ohälsa och smärtproblematik. Ett förhållningssätt till livet som skapar acceptans, avslappnat sinne, glädje och frihet.

 

Vill du

 

öka din livskvalité

vara närvarande i det du gör

 

uppleva mer acceptans och mindre inre dömmande

känna harmoni och glädje i nuet

minska på automatiska tankar som snurrar runt

minska inre oro och stress

 

då är mindfulness något för dig

 

Mindfulnessträning förändrar hjärnfunktion läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright wellnesscenter4u © All Rights Reserved Anna Öhrström

 

 

Mail: anna@wellnesscenter4u.se Spjutgatan 2 Norrköping