Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga

 

 

 

Vid utövande av yoga så finns det evidens (bevis), för positiva medicinska effekter såsom sänkt blodtryck, sänkt andningsfrekvens, sänkt puls, sänkta nivåer av olika stresshormoner (kortisol, adrenalin, noradrenalin) fr a genom sänkt aktivitet i det sympatiska nervsystemet (aktiverande nervsystemet) och ökad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet (lugnande nervsystemet). Vid långvarigt utövande av yoga kan man se en positiv påverkan på hjärta och kärl och även muskler och leder i form av ökad rörlighet, styrka och minskad smärta.

Copyright wellnesscenter4u © All Rights Reserved Anna Öhrström

 

 

Mail: anna@wellnesscenter4u.se Spjutgatan 2 Norrköping